Chery Türkiye Chery Türkiye
Chery Türkiye

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni – İletişim Formu

A. Veri Sorumlusu

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Chery” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.cherytr.com internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Talep, geri bildirim veya şikayetiniz hakkında detaylı bilgi edinilmesi amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

  • Talep, geri bildirim veya şikayetinizin sonuçlandırılması,

  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kimlik ve iletişim verileriniz ise, açık rıza vermeniz halinde, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi reklam, kampanya ve tanıtımlarımız hakkında bilgilendirebilmek için işlenecektir.

C. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği ile bize ilettiğiniz geri bildirim/talep/şikayetinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

E. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan iletişim formu aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:20 Nidakule, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.